Why brands should focus on every touchpoint?

จากตอนที่แล้วเราได้ทราบแนวคิดเรื่องการสร้าง Experience Store และ Concept ของ Sillicons Studio จากคุณภัตติมัย ปรัชญาภราดร CEO กันไปแล้ว สำหรับ Disty Story ในตอนนี้เราอยากจะมาเล่ารายละเอียดกันว่าในแต่ละจุดของ Experience Store นั้นมีการสร้างอย่างไร

และที่สำคัญคือทำไมแบรนด์ทุกแบรนด์โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้า Technology ต้อง Focus และให้ความสำคัญกับทุก Touch Point มาอ่านบทความนี้จากคุณธีรวัฒน์ ประสพธนกิจ Chief Sales Officer ของ Sillicons Studio กันต่อได้เลย

ธีรวัฒน์ ประสพธนกิจ Chief Sales Officer, Sillicons Studio

“ปัจจุบันลูกค้ามีไลฟ์สไตล์และความชอบที่หลากหลาย แต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน ทำให้สินค้า Technology ต้องมีการ Customization เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้ได้มากที่สุด ที่สำคัญสินค้านั้นๆต้องช่วยเพิ่ม Productivity ให้แก่ลูกค้าได้อีกด้วย”

Touch Point ของสินค้า Technology

ด้วยสินค้าใน Sillicons Studio เป็นสินค้าล้ำสมัยและมีหลากหลาย จุด Touchpoint จึงเป็นการมอบ Experience ให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญสำหรับพนักงานในร้านทั้งฝั่ง online และ offline เราจึงให้ความสำคัญตั้งแต่การ Training พนักงานไปจนถึงการเลือกสินค้า เพราะนอกจากเรื่องการให้บริการหรือ Service Mind แล้ว การตอบคำถามให้ลูกค้าคลายข้อสงสัย ต้องอาศัย Product Knowledge เป็นอย่างดี รวมไปถึงยังต้องศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย

การวางกลยุทธ์เชื่อมโยง Online / Offline

ในยุคที่ทุกอย่างถูกเชื่อมต่อกันด้วยระบบออนไลน์ ทำให้การใช้ Omnichannel เป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์ในการเลือกซื้อสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้อย่างเป็นอย่างดีและรอบด้าน เราจึงได้มีการเชื่อมต่อทุกแพลตฟอร์ม ทั้งช่องทาง Online, Offline, ร้านค้าและทางโทรศัพท์ ทั้งหมดเข้าไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน

Seamless Experience

“ไม่ใช่แค่สร้าง Experience แต่เราทำให้เกิด Seamless Experience” เชื่อมต่อระหว่าง social media, E-commerce (Own/Marketplace) และ Physical Stores ทำให้มีลูกค้าเข้ามาในทุกช่องทาง และเพื่อรองรับลูกค้าที่เข้ามานั้น จึงต้องมีการทำ Contents, Videos Ads รวมถึงการใช้ Influencers ผ่านทุกช่องทาง social media เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับ Experience เกี่ยวกับสินค้าของเราอย่างไม่มีสะดุด และเพื่ออำนวยความสะดวกให้การซื้อสินค้า เราจัดให้มีช่องทางการซื้อออนไลน์ที่หลากหลายมากขึ้นอีกด้วย

อีกหนึ่งจุดเด่นของ Sillicons Studio คือความหลากหลายของ Custom keyboards ที่มีให้ลูกค้าได้เลือกมากที่สุด และยังสามารถทดลองเลือกสินค้ามาจัดตกแต่งโต๊ะทำงาน (Desk setup) ตามไลฟ์สไตล์ของตนเองได้ภายในร้านทันทีก่อนการตัดสินใจซื้ออีกด้วย

ทั้งหมดนี้ทำให้ Experience Store และ Community ที่เราตั้งใจสร้างขึ้นนั้น สามารถเติมเต็ม Experience ของลูกค้าและช่วยทำให้ Journey ของลูกค้าสมบูรณ์แบบในทุกๆด้านและทุกช่องทาง ซึ่งจะตามมาด้วย Brand loyalty รวมถึงสร้างยอดขายได้ในที่สุด